P.U.B Załoga - Usługi przeciskowe

Nasza Firma zajmuje się wykonywaniem przecisków pod różnego rodzaju przeszkodami naziemnym np. różnego rodzaju drogami, chodnikami, torami kolejowymi, rzekami itp.

Wykonujemy przeciski metodą pneumatyczno-hydrauliczną (kret). Technologia ta do minimum ogranicza koszty związane z naprawa nawierzchni jest to metoda bezwykopowa, szybka i bezpieczna.

Prace wykonujemy na potrzeby infrastruktur:

- telekomunikacyjnej

- energetycznej

- wodociągowej

- kanalizacyjnej

- ciepłowniczej

- gazowej

- rurociągów technologicznych i przemysłowych